specjalista kardiolog dziecięcy, pediatra

dr n. med. Elżbieta Szymaniak

 

kardiolog dziecięcy, echo serca, pediatra1982 - dyplom lekarza na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie

1989 - specjalizacja I° z pediatrii

1996 - specjalizacja II° z pediatrii

2001 - specjalizacja z kardiologii

2005 - tytuł doktora nauk medycznych; rozprawa doktorska "Dysfunkcja węzła zatokowo-przedsionkowego u dzieci"

Szkolenia:

1988 - szkolenie w Kardiocentrum Motole w Pradze

1997 - stypendium w Great Ormond Street Hospital for Sick Children w Londynie

1998 - szkolenie dotyczące stałej stymulacji serca u dzieci w Wiedniu

Kariera zawodowa:

1982-1986 - warszawski ZOZ Śródmieście: staż podyplomowy i rozpoczęcie specjalizacji z pediatrii.

1986-1987 - Klinika Kardiologii Dziecięcej Akademii Medycznej przy ul. Marszałkowskiej 24

1987-2008 - Klinika Kardiologii Dziecięcej Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu, Zespół Zaburzeń Rytmu Serca

Od 2006 - konsultant kardiolog dziecięcy w Szpitalu Zachodnim im. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Od 2008 - konsultant kardiolog w Centrach Medycznych w Warszawie

Od marca 2007 do maja 2011 - konsultant kardiolog dziecięcy w Szpitalu Dziecięcym im. Prof. Bogdanowicza przy ul. Niekłańskiej w Warszawie

Osiągnięcia:

- Od roku 1988 członek PTK, aktywna uczestniczka kongresów PTK, autorka i współautorka licznych doniesień i publikacji z dziedziny zaburzeń rytmu serca u dzieci oraz kardiologii dziecięcej i leczenia stałą stymulacją serca u dzieci prezentowanych na krajowych i międzynarodowych kongresach kardiologicznych.

- Autorka rozdziału "Choroba węzła zatokowego" w podręczniku "Zaburzenia rytmu serca u dzieci" pod redakcją Krystyny Kubickiej i Katarzyny Bieganowskiej.

- Wykładowca z zakresu zaburzeń rytmu serca u dzieci na kursach Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

GODZINY PRZYJĘĆ I ZAPISY:

zapisy:
wyłącznie przez telefon:   604 109 119

przyjęcia:
czwartek: 17.00-19.00
piątek: 16.00-18.00
sobota: 16.00-19.00

specjalista kardiolog, pediatra - terminy przyjęć i zapisy

 

 

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

Dr n. med. Agnieszka Lech

 

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie. Po studiach przez 9 lat pracowałam w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii. W 2000 roku zdałam egzamin specjalizacyjny I stopnia z chorób wewnętrznych, a w 2004 roku egzamin specjalizacyjny II stopnia. Od 2005 roku pracuję w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie - Aninie, początkowo w Klinice i Poradni Wad Wrodzonych Serca, a od 2008 roku w Pracowni Echokardiografii Klinicznej.

Mam wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej i ambulatoryjnym prowadzeniu pacjentów, w tym kilkunastoletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu pacjentów z wadami wrodzonymi serca. Ponadto specjalizuję się w badaniach echokardiograficznych przezklatkowych, przezprzełykowych i echokardiograficznych testach wysiłkowych. Posiadam certyfikat indywidualny Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

W 2008 roku zdałam egzamin specjalizacyjny z kardiologii. W 2018 roku obroniłam z wyróżnieniem pracę doktorską pt. „Wysiłkowe zmiany czynności lewej komory pacjentów z ciasnym bezobjawowym zwężeniem zastawki aortalnej”.

Jestem autorką i współautorką publikacji z zakresu echokardiografii klinicznej, współautorką rozdziałów w podręcznikach m. in. „Ostry dyżur echokardiograficzny”, „Wady zastawkowe serca. Problemy kliniczne.”.

Od wielu lat konsultuję kardiologicznie pacjentów w prywatnych centrach medycznych – od 2010 roku było to Centrum Medyczne Rehabilis, w którym przez 5 lat pełniłam również funkcję kierownika medycznego. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.